Wednesday, October 20, 2010

Mercredi/onsdag 20.10.2010

Après avoir lu le journal depuis quelque temps, j’ai eu la suspicion qu’il devait y avoir beaucoup d’avocats ici: tout le monde fait des procès à tout le monde. La mairie fait un procès à la région, la région fait un procès à l’état portugais, M. X fait un procès à son employeur, Mme Y fait un procès à sa voisine, Melle Z fait un procès à ses frères etc, etc …
Armée de mon appareil photo, j’ai traqué les avocats et j’en ai trouvé. Et encore, je n’ai pas cherché très loin, juste au centre ville, à pied. Je ne les ai pas pris tous, certains parce qu’il y avait trop de monde autour de moi, certains parce que le bureau était ouvert et qu’on pouvait me voir.
Je suis aussi allée sur les pages jaunes portugaises et j’ai cherché les avocats à Ponta Delgada. J’ai trouvé 48 bureaux d’avocats. Je ne sais pas si c’est beaucoup pour une ville de 60 000 habitants.
On peut remarquer plusieurs fois le nom Cabral sur ces plaques d'avocat: c'est une des plus anciennes familles des Azores. Le Maire de Ponta Delgada s'appelle Berta Cabral.

Onsdag  20. oktober

Etter å ha lest avisen i flere uker nå, ble jeg klar over alle rettsaker som pågår her. Rådhuset har en rettsak mot regionen, regionen har en rettsak mot staten, Herr X har en rettsak mot sin arbeidsgiver, Fru Y har en rettsak mot naboen, Frøken Y har en rettsak mot brødrene sine osv, osv … Jeg konkluderte at det må være mange advokater i byen.
Med mitt kamera som våpen, gikk jeg på jakt etter advokatene. Og jeg fant dem, selv om jeg gikk bare i sentrum av byen. Og jeg tok ikke alle. Noen ganger fordi det var masse folk rundt meg eller kontoret var åpent og folk inne kunne se meg.
Så gikk jeg på de portugisike gule sider og søkte advokatene i Ponta Delgada. Jeg fant 48 advokatskontor. Jeg vet ikke om det er mye i en by med 60 000 innbyggere.
Vi kan merke flere ganger navnet Cabral på disse advokat skiltene. Det er en de eldste familie på Azorerne. Orfører i Ponta Delgada heter Berta Cabral.
Trottoir
Fortau

No comments:

Post a Comment